یخ شکن هفت گوهرلوگو هفت گوهر

هفت گوهر یک شرکت ایرانی است به کار تولید یخ شکن ( کرامپون ) اشتغال دارد. کیفیت بالای محصولات تولیدی این شرکت موجب گردیده تا این شرکت یک رقیب جدی در بازارهای جهانی برای سایر تولیدکنندگان باشد.

فهرست