نمایش دادن همه 11 نتیجه

کارابین سینگینگ راک مدل هکتور

490,000 تومان

کارابین سینگینگ راک

مشخصات:
 • مدل: Hector
 • جنس: آلومینیوم سبک
 • وزن: 83 گرم
 • رنگ بندی: آبی
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 26 میلی متر
 • نیرو:
  • محور اصلی: 30 کیلو نیوتن
  • محور فرعی: 9 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز): 8 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: CE 1019، EN 362:04/B، EN 12275، Types H

کارابین کنگ ساده خم Indoor

130,000 تومان

کارابین کنگ ساده خم Indoor

مشخصات:
 • وزن: 125 گرم
 • جنس: فولاد ضدزنگ
 • نیرو:
  • محور اصلی 25 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 10 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 10 کیلو نیوتن
 • میزان باز شدن دهانه: 19 میلی متر
 • تاییدیه: CE 0426 ،EN 12275:98 ،UIAA
 • رنگ بندی: جلاداده شده/قرمز

کارابین کنگ HMS

355,000 تومان

کارابین کونگ HMS CLASSIC SCREW SLEEVE

مشخصات:
 • وزن: 88 گرم
 • جنس: آلومینیوم
 • نیرو:
  • محور اصلی 22 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 8 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 6 کیلو نیوتن
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 25 میلی متر
 • تاییدیه: CE 0426 ،EN 362:04/B ،EN 12275:98 ،Types H ،UIAA
 • رنگ بندی: سیلور

کارابین اشتوبای YPSILON PRO EL

190,000 تومان

کارابین اشتوبای YPSILON PRO EL

مشخصات:
 • جنس: Anodize Aluminum، پیچ برنجی
 • وزن: 98 گرم
 • رنگ بندی: قرمز
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 18 میلی متر
 • نیرو:
  • محور اصلی 36 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 10 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 14 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: CE 0408 ،EN 362:04/B ،EN 12275 ،UIAA

کارابین استوبای HMS PICO

275,000 تومان

کارابین استوبای HMS PICO

مشخصات:
 • جنس: Forged aluminum، مواد AL-7075، پیچ برنجی
 • وزن: 59 گرم
 • رنگ بندی: بژ، طلایی، آبی
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 20 میلی متر
 • نیرو:
  • محور اصلی 21 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 8 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 7 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: CE 0197 ،EN 362:08/B ،EN 12275 ،Types H ،UIAA

کارابین پیچ 3D استوبای HMS 3D

173,000 تومان

کارابین پیچ 3D استوبای HMS 3D

مشخصات:
 • جنس: Aluminum Anodize، پیچ برنجی
 • وزن: 96 گرم
 • رنگ بندی: قرمز
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 26 میلی متر
 • نیرو:
  • محور اصلی 22 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 8 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 6 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: CE 0408 ،EN 362:08/B ،EN 12275 ،Types H ،UIAA

کارابین پیچ فولادی سینگینگ راک OVAL STEEL CONNECTOR

370,000 تومان

کارابین پیچ فولادی سینگینگ راک OVAL STEEL CONNECTOR

مشخصات:
 • بیضی شکل
 • جنس: فولاد، پیچ برنجی
 • وزن: 176 گرم
 • رنگ بندی: سیلور
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 18 میلی متر
 • نیرو:
  • محور اصلی 30 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 9 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 8 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: CE 1019 ،EN 362:04/B

کارابین سینگینگ راک BORA

450,000 تومان

کارابین سینگینگ راک

مشخصات:
 • مدل: BORA
 • جنس: آلومینیوم سبک
 • وزن: 63 گرم
 • رنگ بندی: نارنجی
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 22 میلی متر
 • نیرو:
  • محور اصلی 23 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 8 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 8 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: CE 1019 ،EN 362:04/B ،EN 12275 ،Types H ،UIAA

کارابین اتوماتیک ویلیام پتزل PETZL WILLIAM CARABINER

320,000 تومان

کارابین اتوماتیک ویلیام پتزل PETZL WILLIAM CARABINER

مشخصات:
 • جنس: آلومینیوم
 • وزن: 92 گرم
 • رنگ: خاکستری سیلور
 • سیستم قفل: TRIACT-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 24 میلی متر
 • نیرو:
  • محور اصلی 25 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 7 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 7 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: CE 0197 ،EN 362: 2004-B ،EN 12275: 2013 B/H ،Types H,K ،UIAA ،EAC TPTC 019/2011 ،NFPA 1983

کارابین کونگ HMS

365,000 تومان

کارابین کونگ HMS CLASSIC SCREW SLEEVE

مشخصات:
 • وزن: 88 گرم
 • جنس: آلومینیوم
 • نیرو:
  • محور اصلی 22 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 8 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 6 کیلو نیوتن
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 25 میلی متر
 • تاییدیه: CE 0426 ،EN 362:04/B ،EN 12275:98 ،Types H ،UIAA
 • رنگ بندی: سیلور/فیروزه ای

کارابین وارلاک سی تی CT WARLOCK

96,000 تومان

کارابین وارلاک سی تی CT WARLOCK

مشخصات:
 • جنس: آلیاژ سبک hot-forged
 • وزن: 53 گرم
 • رنگ: نارنجی
 • سیستم قفل: SCREW-LOCK
 • میزان باز شدن دهانه: 24 میلی متر
 • نیرو:
  • محور اصلی 23 کیلو نیوتن
  • محور فرعی 12 کیلو نیوتن
  • محور اصلی(دهانه باز) 8 کیلو نیوتن
 • تاییدیه: CE 0333 ،EN 12275: 2013-H ،Types H ،UIAA