ستاره شناسی برای همه

۵,۰۰۰تومان

ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
مولف: روبین اسکاگل
مترجم: علی خطیر 

آشنایی با زمین و ستارگان، ابزار و تجهیزات ستاره‌شناسی، سیارات و…

           

توضیحات

ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
مولف: روبین اسکاگل
مترجم: علی خطیر

ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
مولف: روبین اسکاگل
مترجم: علی خطیر