راهنمای میدانی پروانه های ایران

۳۰,۰۰۰تومان

در نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست ایران که توسط سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید کتاب (راهنمای میدانی پروانه های ایران) نوشته مهندس علیرضا نادری به عنوان کتاب برگزیده این جشنواره شناخته شد.