نمایش دادن همه 8 نتیجه

طناب 7 گیلمونت (انفرادی)

68,000 تومان
مناسب ترین قطر طناب برای طناب انفرادی طناب چند منظوره و مناسب برای طیف وسیعی از فعالیت‌ها

قیمت طناب به صورت متری می‌باشد. برای طناب انفرادی حداقل 7 متر مورد نیاز است.

طناب 3 گیلمونت

20,000 تومان
طناب گیلمونتسایز: 3 میلیمترطناب چند منظوره و مناسب برای طیف وسیعی از فعالیت‌ها

قیمت طناب به صورت متری می‌باشد.

طناب 2 گیلمونت

16,000 تومان
طناب گیلمونتسایز: 2 میلیمترطناب چند منظوره و مناسب برای طیف وسیعی از فعالیت‌ها

قیمت طناب به صورت متری می‌باشد.

طناب 11 استاتیک تندون

41,500 تومان

طناب 11 استاتیک تندون

مشخصات:
 • فاکتور سقوط: 20
 • کشسانی (150-50 کیلیوگرم): 3.3 درصد
 • جنس: PA
 • استاندارد: CE 1019 ،EN 1891 ،UIAA
 • قطر طناب: 11 میلی متر
 • آب رفتگی: 1.9 درصد
 • تحمل فشار: 33 کیلو نیوتن، با گره 20 کیلو نیوتن (حداقل)
 • نوع طناب: A
 • وزن: g/m 80

طناب دره 9 تندون

32,300 تومان

طناب دره 9 تندون

مشخصات:
 • فاکتور سقوط: 16
 • کشسانی (150-50 کیلیوگرم): 3.6 درصد
 • جنس: PA
 • استاندارد: CE 1019 ،EN 1891 ،UIAA
 • قطر طناب: 9 میلی متر
 • آب رفتگی: 1 درصد
 • تحمل فشار: 30 کیلو نیوتن، با گره 18.4 کیلو نیوتن (حداقل)
 • نوع طناب: A
 • وزن: g/m 59

طناب 10.5 استاتیک تندون

65,000 تومان

طناب 10.5 استاتیک تندون

مشخصات:
 • فاکتور سقوط: 20
 • کشسانی (150-50 کیلیوگرم): 3.4 درصد
 • جنس: PA
 • استاندارد: CE 1019 ،EN 1891 ،UIAA ،NFPA 1983 ویرایش 2012
 • قطر طناب: 10.5 میلی متر
 • آب رفتگی: 1.9 درصد
 • تحمل فشار: 32 کیلو نیوتن، با گره 18 کیلو نیوتن (حداقل)
 • نوع طناب: A
 • وزن: g/m 72

طناب استاتیک 8 تندون

36,000 تومان

طناب استاتیک 8 تندون

مشخصات:
 • استاندارد: CE 1019 ،EN 564 ،UIAA
 • قطر: 8 میلی متر
 • تحمل فشار (حداقل): 1640 دکا نیوتن
 • وزن: g/m 39.8
 • رنگ: آبی/ نارنجی

طناب استاتیک 7 تندون

36,000 تومان

طناب استاتیک 7 تندون

مشخصات:
 • استاندارد: CE 1019 ،EN 564 ،UIAA
 • قطر: 7 میلی متر
 • تحمل فشار (حداقل): 1300 دکا نیوتن
 • وزن: g/m 34
 • رنگ: زرد/ نارنجی