چادر فرینو سری 3 فصل

فرینو

شرکت ایتالیایی فرینو (FERRINO) چادر های خود را به دسته های FAMILY، 3 SEASON، LITE LINE ،4 SEASON و EXPEDITION تقسیم کرده است. چادر های سری 3 فصل فرینو برای استفاده در شرایط ملایم آب و هوایی تولید شده اند. فرینو در تولید چادر های سری 3 فصل خود توجه بسیار زیادی به تهویه و آسان بودن برپایی آنها نموده است.

فیلتر براساس قیمت

برند

  1. خانه
  2. چادر کوهنوردی
  3. چادر فرینو
  4. 3 فصل