کتاب و نرم افزار

نگاره دیدار سعی در جمع آوری وارائه کلیه محصولات رسانه ای علمی نموده است در این راستا نمایندگی معتبرترین انتشارات کشور چون انتشارات ایران شناسی و انتشارات دیبایه و … را اخذ کرده ایم.

محصولات ما شامل کتاب پوستر و نرم افزار در موضوعات نجوم و گبیعت گردی و آموزش علوم کودکان میباشد.

لیست DVD های علمی ما نیز میتوانید در سایت www.tasvirdanesh.ir نیز مشاهده نمایید.