شهر علم (کمک آموزشی)

بسته‌های آموزشی ما با تاکید بر توانایی و استفاده از هر فرصتی بازی‌گونه برای آموزش محصولاتی را ارائه می‌کند که کودکان بتوانند با شیوه‌ای متفاوت و شوق‌انگیز چیزهایی نو را بیاموزند. این روش خلاقیت‌های بیشتری را برایشان ممکن می‌سازد.

بسته‌های آموزشی ما برای گروه‌های سنی زیر طراحی شده‌اند:

  • گروه سنی پیش دبستان
  • گروه سنی کودک (دبستان)
  • گروه سنی نوجوان (سال‌های آخر راهنمایی و دبیرستان)
بسته‌های ما هدف‌های زیر را ممکن می‌کنند:

  • ایجاد و گسترش تولید و استفاده از فرآورده‌‌های علمی و آموزشی
  • تقویت استفاده از مهارت‌های دستی، ذهنی و زبانی
  • پرورش خلاقیت‌های فردی
بسته‌های ما دارای ویژگی‌های زیر هستند:

  • جذاب، شوق‌انگیز و در برخی موارد شگفت‌انگیز هستند.
  • با موضوعات کتاب‌های درسی مرتبط هستند.
  • پاسخ نمی‌دهند بلکه پرسش‌برانگیزاند.
  • از شگردهای آموزش غیرمستقیم استفاده می‌کنند.