دوربین

نگاره دیدار دوربینها ی دو و تک چشمی را در دو رده با کیفیت خوب ( اکروماتیک ) و و بسیار عالی ( اکوپروماتیک ) ارائه مینماید

برای آشنایی با ویژگی دوربینها به قسمت مقالات مراجعه کرده یا با کارشناسان ما تماس بگیرید